Friday, 18 March 2011

Song don gian tho tren 100 tuoi

Số lượt xem: 303
Gửi lúc 12:38' 17/02/2009

Sống đơn giản thọ trên 100 tuổi

Thành phố Như Cao của Trung Quốc nổi tiếng có nhiều người sống lâu. Trong 1,45 triệu dân của thành phố này có tới 145 cụ già trên 100 tuổi, hơn 4.000 cụ trên 90 tuổi, trên 80 tuổi hiện nay có hơn 40.000 người. Dưới đây là một số kinh nghiệm của các cụ già ở thành phố Như Cao. Xem tiếp

Bản gốc: Sức khỏe số - Sống đơn giản thọ trên 100 tuổi

No comments:

Post a Comment